VUE e criterios

Inicio | Candidatura Unesco | Vue E Criterios
VUE e criterios

Valor Universal Excepcional das Illas Cíes.

Como indica a propia Convención UNESCO, as propostas de inscrición na Listaxe do Patrimonio Mundial deben estar fundamentalmente relacionadas co posible Valor Universal Excepcional (VUE) do ben en cuestión.

UNESCO define o Valor Universal Excepcional como: unha importancia cultural e/ou natural tan extraordinaria que transcende as fronteiras nacionais e cobra importancia para as xeracións presentes e vindeiras, a nivel Mundial.

Para o caso das Illas Cíes, o VUE que xustifica a idoneidade da súa candidatura como Patrimonio Mundial Natural, ponse de manifesto a través das seguintes consideracións:


Icona Illas Cíes Patrimonio da Humanidade

Singularidade da súa estética

Fundamentada principalmente polo contrastado relevo que presentan as súas dúas vertentes, realzando a beleza natural dos areais bañados polas augas transparentes e turquesas da vertente dianteira, e os escarpados rochedos e acantilados da vertente traseira, que emerxen con potencia en medio do océano e que dotan de gran singularidade e forza á paisaxe do arquipélago.

Illas Cíes Lago dos Nenos e praia de Rodas

Icona Valores Xeolóxicos Illas Cíes Patrimonio da Humanidade

Importantes valores xeolóxicos

Manteñen intactos importantes trazos xeomorfolóxicos que outorgan ás illas un valor representativo do patrimonio xeolóxico da rexión Eurosiberiana. Ditos atributos están ligados a unhas condicións de evolución xeomorfolóxica moi singulares, que lle confire calidades moi heteroxéneas que se recollen nun territorio xeográfico realmente concentrado.


Icona Enclave Illas Cíes Patrimonio da Humanidade

Enclave

Sustento de importantes fenómenos oceanográficos e procesos ecolóxicos que confiren ás illas de características e condicións distintivas para o desenvolvemento da vida e ciclos biolóxicos de especies de alto interese.

Lago dos Nenos Illas Cíes

Icona Hábitats naturais Illas Cíes Patrimonio da Humanidade

Hábitats naturais

Dan refuxio e sustento a unha gran diversidade de organismos, como especies endémicas e importantes colonias de aves ameazadas a nivel mundial ou concentracións excepcionais.

Illas Cíes hábitat natural de aves

Os traballos científico-técnicos que se están a desenvolver na actualidade, permitirán concluír na xustificación e definición do Valor Universal Excepcional das Illas Cíes. VUE que as caracteriza, as describe, as fai singulares e únicas e as posiciona fronte a outros bens que, podendo compartir características similares, denotan signifcativas diferencias naturais.


Icona Criterios UNESCO Illas Cíes Patrimonio da Humanidade

Criterios UNESCO Illas Cíes

En base aos estudos e análises científicos que se desenvolveron nas Illas Cíes, a candidatura arguméntase baixo o cumprimento dos catro criterios naturais que a Convención UNESCO determina. Se ben non é necesario argumentar o cumprimento dos catro, considerouse suficiente o potencial das Illas Cíes para soster a xustificación de todos e cada un deles.

Ao mesmo tempo que para a defnición do VUE, en estes momentos, tanto o Comité Científico como o Comité Económico-Social e Técnico da Candidatura, están traballando desenvolvendo análises científicos e técnicos que conclúan en xustificacións sufcientes para apuntalar o cumprimento de estes catro criterios cos que pretende concorrer a candidatura do Concello de Vigo.

  • Criterio VII - Representar fenómenos naturais ou áreas de beleza natural e importancia estética excepcional.
  • Criterio VIII - Ser exemplos eminentemente representativos das grandes fases da historia da terra, incluído en testemuño da vida, de procesos xeolóxicos en curso na evolución das formas terrestres ou de elementos xeomórficos ou fisiográficos significativos.
  • Criterio IX - Ser exemplos representativos de procesos ecolóxicos e biolóxicos en curso na evolución e desenvolvemento de ecosistemas terrestres, acuáticos, costeiros e mariños.
  • Criterio X - Conter os hábitats naturais máis representativos e máis importantes para a conservación in situ da diversidade biolóxica, comprendidos nos que sobreviven especies ameazadas que teñen un VUE desde o punto de vista da ciencia ou da conservación.

Imagen footer Islas Cíes Objetivo Patrimonio de la Humanidad

Utilizamos cookies propias e de terceiros para medir visitas e analizar o uso do noso sitio web. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso.

Aceptar e Cerrar